De wedstrijd voor het lekkerste, favoriete kipgerecht is inmiddels afgesloten. Wil je laten zien hoe jij je favoriete kiprecept kipt? Dat kan nog steeds door een foto of video te uploaden. 

Met de deelname aan deze actie geef je toestemming om de ingezonden foto('s) of video('s) zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten te gebruiken voor publicatie ten behoeve van de campagne Hoe kipt Nederland. De ingezonden beelden mogen niet strijdig zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Hetzelfde geldt voor de portretrechten van eventueel afgebeelde personen.

Inzendingen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder nader bericht geweigerd worden. Mocht een inzending geplaatst worden dan zal dit via het opgegeven e-mailadres bevestigd worden. De ingevulde persoonsgegevens worden niet versterkt aan derden en alleen gebruikt voor contact in het kader van deze actie. 

Bij akkoord gaan met de voorwaarden, geef je ook toestemming dat de door jou opgegeven persoonsgegevens opgeslagen mogen worden. Voor de duur van het opslaan en/of het op verzoek weer laten veranderen/verwijderen van je gegevens en/of recept: zie onze pagina privacy.